תנאי שימוש

תקנון האתר

כללי

1. אתר play-healthy

(להלן: "האתר") הינו אתר המציע ידע כללי בנושא תזונה, שירותים ומשחקים המעודדים תזונה בריאה, הנכתב באתר הוא דעתי האישית על סמך לימודי ונסיוני המקצועי. הנאמר באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ רפואי מקצועי אינדיבידואלי. בעלת האתר הנה ליאת יהושע.

המכירות באתר מנוהלות על ידי play-healthy.

פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

2. הזכות להשתתף במכירות הנערכות באתר

רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באתר תושבי ישראל בגיל 18 ומעלה, המחזיקים כדין בכרטיס אשראי ישראלי תקף. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מס' זהות, כתובת, מס' טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה.

play-healthy שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

3. שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתתפים

מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.

מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר למקופלת לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים. כמו כן נדרשים פרטי כרטיס האשראי של הלקוח על מנת להשלים את העסקה.

play-healthy נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על פרטיות הגולשים ועל סודיות הנתונים. האתר מאובטח ברמה גבוהה ביותר, ומוגן מפני פריצה בזדון או בשוגג באמצעות טכנולוגיה מתקדמת.

בשום מקרה לא מעבירה play-healthy נתונים, פרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח, בכתב ומראש, למעט במקרים הבאים:

א. פרטי העיסקה מועברים לחברת האשראי לצורך חיוב.

ב. שם, כתובת ומס' טלפון של הרוכשים באתר מועברים לחברת השילוח לצורך ביצוע האספקה.

4. המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר play-healthy

play-healthy תציע לרכישה באתר מוצרים ו/או שירותים בדגמים, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון, לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי.

ל play-healthy הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את כמות המוצרים ו/או השירותים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

play-healthy שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק מוצר מסויים, במידה והמוצר אזל במלאי. במקרה כזה תודיע play-healthy ללקוח על ביטול העיסקה, או לחילופין, תציע לו מוצר חלופי.

5. המידע הנמסר לגבי המוצרים הנמכרים

play-healthy עושה כמיטב יכולתה לספק לגולשים באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. הפרטים המפורסמים באתר כוללים ברוב המקרים את תמונת המוצר, שם היצרן, הדגם, מפרט טכני מלא ככל האפשר ומידות  המוצר. עם זאת, התמונות המוצגות הינן לצורך המחשה בלבד. ואינן מחייבות את play-healthy.

במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר (לדוגמה – לגבי צבע המוצר) הנתונים בכתב הם המחייבים.

6. מחירים

המוצרים הנמכרים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד.

play-healthy שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.

מחיר המוצרים באתר אינו כולל משלוח לבית הלקוח.

במקרה של חוסר התאמה בין המחיר ו/או תיאורו של מוצר כפי שמופיע באתר, לבין מחירו ו/או תיאורו, כפי שמופיע בספרי play-healthy, יקבע המחיר בספרי play-healthy .

במקרה זה יהיה הצרכן זכאי לקבלת מלוא התמורה ששולמה עבור המוצר, באם יודיע ל play-healthy בכתב על ביטול העיסקה טרם שסופק לו המוצר, או באם יודיע ל play-healthy על ביטול העיסקה תוך 14 יום ממועד שסופק לו המוצר, לפי המאוחר.

מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת בעמוד המוצר.

7. אופן השתתפות במכירה רגילה באתר play-healthy

במסגרת ביצוע פעולת רכישה של מוצר ו/או שרות באתר במכירה ו/או מכירה קבוצתית יהיה על כל מבצע הפעולה להירשם לאתר ולמלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים. מסירת הפרטים המבוקשים הינה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק.

המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעונינים בקבלת דואר אלקטרוני אנא פנו ל play-healthy לצורך מחיקתכם ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני כאמור.

עיסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר ש play-healthy תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינה לבין play-healthy.

8. חיובים ותשלומים

play-healthy תחייב את הלקוח באמצעות כרטיס האשראי שמסר, במחיר המוצר באתר, ובנוסף בדמי משלוח כמפורט בעמוד המכירה. הלקוח רשאי לבחור במספר תשלומים כמפורט בטבלת התשלומים של המוצר, ובהתאם לתנאים המופיעים בטבלה זו, לרבות תשלום ריביות. הסכום הכולל של ההזמנה ומספר התשלומים יופיעו בטופס ההזמנה.

9. מועדי אספקה

מועד אספקת המוצרים המפורט בעמוד המכירה הוא בימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור לעיסקה מחברת האשראי של המזמין. play-healthy עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות המשלוחים.

במידה והלקוח מבקש לשנות את הכתובת לאספקה, ובכפוף לאישור בקשה זו ע"י play-healthy, ייספרו ימי העבודה מיום אישור בקשת שינוי הכתובת על-ידי play-healthy.

play-healthy לא תהא אחראית לכל איחור באספקת המוצר שאינו בשליטתה. במקרה של איחור באספקה רשאי המזמין לבטל את הזמנתו ולקבל את מלוא כספו בחזרה.

אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של play-healthy ו/או חברת המשלוחים מטעם play-healthy.

10. מדיניות משלוחים ואספקת מוצרים

המשלוחים יבוצעו לאזורים בתוך ישראל, המוגדרים בתקנון המשלוחים (למעט ישובים בודדים, אליהם לא נוכל להגיע ומולם יעשה התיאום לדרך הגעת המוצר טלפונית).

מחירי משלוח מוגדרים באתר. במידה ויבחר הגולש באפשרות איסוף עצמי של הפריט ממחסני play-healthy, לא יחויב הגולש בדמי משלוח. לא ניתן לבחור באפשרות איסוף עצמי במידה וההזמנה בוצעה והפריט כבר נשלח. במידה והלקוח מעוניין לאסוף את הפריט ממחסני play-healthy, באחריותו לתאם את איסוף המוצרים עם play-healthy.

במידה ונבחרת אפשרות משלוח על ידי דואר ישראל או במקרה של משלוח באמצעות שליח עד הבית, המשלוח יתבצע לכתובת שנמסרה בתהליך הרישום, אלא אם צוין אחרת. במידה והכתובת הנמסרת היא לבית עסק, יש לציין את שם בית העסק בהזמנה.

אספקת המוצרים הנעשית על ידי חברת המשלוחים, תהיה בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים. במידה והאספקה מתעכבת או אינה מתאפשרת, מכל סיבה שהיא (מצב בטחוני, מזג אויר וכד'), play-healthy תמצא פתרון חלופי המקובל על שני הצדדים. play-healthy תקבל את ההחלטה הסופית בנוגע לביטולו של כל משלוח.

play-healthy שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת, בהתאם לצורך, את מחירי המשלוחים.

11. אחריות ושירות

כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות. כל מבצע פעולות באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו והינו מסכים לכך שהאחריות להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר והדורשים התקנה והרכבה, תחול עליו ועל חשבונו הבלעדי, ואין לו ולא תהיה למבצע הפעולה באתר כל דרישה ו/או טענה כנגד play-healthy ו/או מפעילי האתר ו/או ספקי ומשווקי המוצרים בעניין זה כאמור. בנוסף, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהא כל מבצע פעולה באתר אחראי לתחזוקתו ו/או אחזקתו ו/או לשירות הנדרש למוצר שרכש באתר, למעט אם נקבע במפורש אחרת ובכתב בתנאי רכישת המוצר.

 

12. ביטולים

ביטול קנייה ע"י לקוח:

במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לפני שכרטיס האשראי שלו חוייב, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בטלפון ל play-healthy.

ביטול הזמנה ע"י play-healthy לפני משלוח המוצר:

במידה ולקוח לא סגר את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ומספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) באמצעותו יתבצע התשלום, בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה, תהא רשאית play-healthy לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי .

12.1 ביטול לאחר ביצוע ההזמנה

במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר בצוע ההזמנה, יוכל לעשות זאת באמצעות יצירת קשר טלפוני עם play-healthy , תוך 1 יום עסקים (יום עבודה) מיום הזמנת המוצר. במקרה זה, רק לאחר תאום מראש עם play-healthy הלקוח יוכל להחזיר את המוצר בכוחות עצמו ל play-healthy, ללא חיוב בדמי הובלה, או לבקש כי המוצר ייאסף מביתו ע"י חברת השליחים תמורת תשלום נוסף של דמי משלוח.

במקרה זה יוחזר ללקוח כספו באמצעות חברת האשראי, בקיזוז דמי טיפול בשיעור 5% מהעיסקה, וכן, במידה שלבקשת הלקוח ההחזרה נעשתה באמצעות שליח מטעם play-healthy, יחוייב הלקוח גם בעלות המשלוח חזרה.

אין אפשרות להחזיר מוצרים שלא באריזתם המקורית ובשלמותם.

12.2 ביטול כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר

על הלקוח לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, יוחלף המוצר במוצר אחר, באחריות play-healthy .

12.3 החזרות

תתקבלנה אריזות סגורות בלבד ולא תתקבלנה החזרות חלקיות.

12.4 ביטול שירות

במקרה של רכישת שרות - אימון אישי, באחריות הלקוח לתאם פגישה עד 60 יום מיום קבלת התשלום.

ביטול פגישה ברגע האחרון, עד 12 שעות לפני הפגישה ייחשב כנתינת שירות, הלקוח אינו זכאי להחזר כספי.

12.5 ביטול סדנה

במקרה של ביטול סדנה כ- 6 ימי עבודה לפני הפגישה הראשונה יוחזר התשלום במלואו.

ביטול סדנה לאחר מפגש ראשון מצד הלקוח או לפי שיקולי המקצועי (ללא התחייבות בהסבר מצדי) - יגבה תשלום עבור המפגש הנוכחי 450 ש"ח והסכום הנותר יוחזר ללקוח.

אי הגעה למפגשים אישיים בסדנה פוגעת בתהליך, לא יוחזר התשלום ללקוח.

באחריות הלקוח לתאם פגישות נוספות תוך 30 יום מהמפגש האחרון.

במקרה של מימוש חלקי של הסדנה לא ינתן החזר כספי ללקוח.

 

13. שירות לקוחות

13.1 כללי

לרשות הגולשים באתר והמזמינים באמצעותו, עומד מספר הטלפון של play-healthy בו ניתן לקבל סיוע בנושאי השימוש באתר, בירורים, שאלות, אספקת מוצרים ותלונות.

ניתן לפנות גם בדואר אלקטרוני: liat11coaching@gmail.com

13.2 פניות באמצעות האתר

בשעות שבהן הטלפון אינו פעיל ניתן לפנות למוקד באמצעות מילוי טופס פנייה באתר. הפניות המגיעות בדרך זו מטופלות בעדיפות גבוהה ביותר ע"י play-healthy.

 

13.3 פניות ל play-healthy

פניות ל play-healthy בנושאים שאינם נושאי שרות לקוחות ניתן, לשלוח בדואר אלקטרוני אל:

liat11coaching@gmail.com

או בטלפון: 054-3977322

 

14. שונות

 

14.1 play-healthy שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

 

14.2 במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט ברמלה בלבד.

בשימוש באתר , אני מצהיר שקראתי את תנאי השימוש ואני מסכים להם.